På baksidan står: Utfärd till Glimminge. X1122122111X ? Svea

Undrar om det var någon vinst på tipsraden 😉 Det står en bokstav före Svea, men fotot har engång varit inlimmat i ett album och skadad där så det är svårttytt.

Arne Swahn är längst till vänster i bilden och den torde vara tagen 1930-1932