Den ena av det två bilderna har text på baksidan:
Arne på kurs + Håkansson

Arne Swahn är mannen till vänster i bild. Det är min morfar.