Arne Swahn längst ned till vänster

En bild från Helsingborgs Brottarklubb. Jag visste inte ens att han hade varit brottare. På några av de andras dräkter står HBK. Jag snokar reda lite information:

Helsingborgs Brottarklubb-Bergania, (HBK-Bergania), bildad 1960 genom sammanslagning av Helsingborgs Brottarklubb som bildades 1925 och Bergania Atlet- och Idrottsförening, bildad 1933. Brottningen i staden ägde i många år rum i Brandkårens och i f.d. Nicolaiskolans gymnastiksal, inte minst de populära s. k “julbrottningarna”. Berganias verksamhet ägde också rum i Godtemplarhuset på Stattena. Sedan 1957 bedrivs träning och tävling i Idrottens hus. Helsingborg har haft många elitbrottare, t.ex. Olle Anderberg, “Lille-Gunnar” Persson, Leif Samuelsson, Rune “Knagg” Andersson och Kazim Ayvaz.
(källa: http://stadslexikon.helsingborg.se/index.php?title=Helsingborgs_brottarklubb)

Olle Anderberg var jämnårig med Arne så jag gissar att han är med på bilden.