Ett familjefoto taget ungefär 1900. Fadern är Gustav Svan och modern Josefina Svan (född: Johnsson). Fram i mitten sitter Josefinas och Gustavs barn Judith och Karl. De tre stående pojkarna är från Gustavs tidigare äktenskap. Det är Gustav Arnold (äldst) för hans namn står på kortet. De andra två är antingen Ivar Christian Gottfrid, Axel Martin eller Johan Charles.

Karl Ferdinand Svan är min morfars far.