May-Else Ström, förmodligen en konfirmationsbild tagen 1938 eller 1939.